Våra tjänster

Treeconomics är organisationen för alla som vill värdera träd i städer och andra urbana miljöer. Vi är specialiserade på alla aspekter av förvaltning och erbjuder ett brett utbud av tjänster, från beräkning till trädkronsteckning till övergripande förvaltningsplaner.

Med hjälp av program såsom i-Tree kan vi mäta strukturen och sammansättningen av träd och urbana skogar. Vi kan beräkna fördelarna och ekosystemtjänsterna som träd bidrar med och även ekonomiskt värdera dem. Detta ger ett bevisbaserat tillvägagångssätt vid utvecklingen av olika förvaltnings- och skötselplaner och andra typer av projekt. Vi kan hjälpa er med…

Trädinventeringar

Vi kan hjälpa er att planera och genomföra inventeringar av hela eller delar av ert förvaltningsområde.
Vi kan även analysera era befintliga trädinventeringar för att på så sätt hjälpa er att beräkna trädens ekosystemtjänster och skapa rekommendationer för er förvaltning. I analysen ingår bland annat beräkning av trädens minskning av koldioxid, luftförorening och dagvatten, samt analyser av artsammansättning och resistens mot skadedjur och sjukdomar.

Priser från 25 000 SEK

Kom igång!

Trädkronsteckning

Att beräkna ett områdes trädkronsteckning är ett enkelt sätt att få en översikt över hur grön en förvaltning är. Det ger även en viss information kring de ekosystemtjänster som träden bidrar med.

Hur stor trädkronsteckning har du? Vilka områden bör du prioritera för att öka trädkronsteckningen? Det första steget i att lyfta träden i grönstrukturplaner och trädplaner är att mäta trädkronsteckningen och sätta konkreta mål. Vi kan hjälpa er med allt ifrån enklare mätningar med hjälp av i-Tree canopy till avancerade mätningar med hjälp av GIS-analyser.

Enklare i-Tree Canopy-projekt kostar från 7 000 SEK. Mer avancerade undersökningar inklusive GIS-projekt kostar från 40 000 SEK.

Kom igång!

Stadsundersökning

Träd i urbana miljöer producerar en stor mängd ekosystemtjänster. Vi kan hjälpa er att beräkna dessa ekosystemtjänster för olika områden eller hela städer!

Priserna för denna typ av uppdrag varierar mycket då prissättningen påverkar mycket av hur mycket hjälp ni behöver. Som en riktlinje rör sig priserna från 150 000 för mindre projekt till 500 000 SEK för mycket stora projekt.

Kom igång!

Trädplaner och trädvårdsplaner

Vi har stor erfarenhet av att ta fram trädplaner och trädvårdsplaner för olika typer av förvaltare. Dessa planer kan fungera som stöd för skötsel, förvaltning och löpande trädinventeringar och vi kan hjälpa er att utforma planerna så att de fungerar för era specifika behov.

Vårt arbete tar alltid utgångspunkt i en trädinventering, men sedan beror det mycket på era behov och vilken målsättning ni har med planerna.

Kom igång!

Skräddarsydda undersökningar och andra tjänster

Utöver våra färdiga paketlösningar kan vi kan även erbjuda:

  • Beräkning av återanskaffningskostnaden för träd, från ett enda träd till stora bestånd.
  • Utbildning
  • Planteringsplaner, inklusive råd om artval.
  • Skräddarsydda undersökningar och andra tjänster

Från datainsamling till realistiska mål – Vi kan även hjälpa till med datatolkning och framtagning av mål samt prognoser kring framtida ekosystemtjänster producerade av träden.

 

Get started