Johan Östberg

Johan är vår svenska medarbetare, som tar hand om alla projekt i Skandinavien. Han arbetar som både konsult och forskare med målet att skapa bättre förvaltningsplaner för stads- och stadsnära miljöer. Han är vår

Johan Östberg är också docent vid Institutionen för landskapsarkitektur planering och förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp där han har arbetat sedan 2007.
Förutom sin akademiska karriär är han också en ISA-certifierad arborist och aktiv som konsult. Han driver ett konsultnätverk bestående av personer från många olika yrken som arbetar tillsammans för att skapa förvaltningsplaner för större trädpopulationer i Sverige.

Han har arbetat med svenska i-Tree Eco-projekt i bland annat Malmö, Kalmar och Jönköping. Han arbetar också med flera andra värderingar för svenska kyrkogårdar och parker.

Johan’s Latest Projects

Kvantifiera och ekonomiskt värdera ekosystemtjänsterna som produceras av träd i på två kyrkogårdar i Kalmar. 

Email Johan

info@tradkonsult.se

Follow