Om oss

Treeconomics arbetar internationellt med forskningsorganisationer, myndigheter, kommuner och privat företag för att genomföra projekt som visar på värdet av träd.

Det är först när du kan värdera en resurs som du kan börja förvalta den på ett sätt som möjliggör dess fortlevnad för framtida generationer. Med bättre information gör vi det möjlighet att ta bättre informerade beslut kring våra viktiga naturresurser.

I vårt arbete arbetar vi med flera olika verktyg och metoder. Det främsta programmet är i-Tree Eco, vilket är vetenskapligt underbyggt program som utvecklats i över 20 år. i-Tree Eco används även av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inom forskning.

Hör gärna av dig om du vill veta mer så bokar vi in en presentation!

Treeconomics är en organisation som har sitt säte i Storbritannien. Organisationen återinvesterar stora delar av intäkterna i organisationen för att på så sätt möjliggöra bättre system för att ytterligare öka förståelsen för vikten av träd och grönytor för en god bebyggd miljö.

Vårt mål

Att öka förståelsen för fördelarna med träd.

Målet med Treekonomi är att öka förståelsen för hur träd förbättra livsvillkoren för människor i urbana och periurbana miljöer.

Meet the team

Treeconomics is managed by Kenton Rogers MICFor., CEnv., MSc For, M.Arbor.A., FRGS, and Keith Sacre MSc (Arb), BSc Hons (Arb) MICFor, both have significant experience in urban forestry, ecology and ecosystem resource management.

Kenton Rogers

Co-Founder

Kenton is a forestry consultant and has worked in the industry for over fifteen years starting out as a field technician with…

Läs mer

Keith Sacre

Co-Founder

Keith has over twenty year’s experience in local government as a nursery, parks and operations manager…

Läs mer

Danielle Hill

Urban Forest Technician

Danielle recently joined the team in April. She has studied BSc Environmental Science at the University of Plymouth. She also brings with her an asssistant named Poppy.

Läs mer

Johan Östberg

Associate - Projects Manager Scandinavia

Johan works with both consultancy and research to create better management...

Läs mer

Poppy Hill

Health and Wellbeing Technician

Poppy has recently joined the team and is responsible for consistently promoting the benefits of trees and our natural environment!

Läs mer